Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů v Komerční bance a právech, která jsou s nimi spojená

Účelem těchto stránek je poskytnout vám informace o zpracování vašich osobních údajů v Komerční bance a vašich právech, která jsou s nimi spojena. Chceme, abyste věděli, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi dále nakládáme a na jaké účely je využíváme. Najdete zde také informace o zdrojích, z nichž tyto údaje získáváme, a rovněž se dozvíte, komu tato data můžeme poskytnout.

Vaše osobní údaje zpracováváme vždy transparentně, korektně, v souladu se zákonem a v rozsahu nezbytném pro příslušný účel. Vaše osobní údaje bezpečně uchováváme po nezbytně nutnou dobu, podle lhůt, které nám ukládají právní předpisy a regulace. V případě oprávněného zájmu banky, si můžeme sami určit dobu, po kterou budeme údaje uchovávat. Osobní údaje osob mladších než 18 let, zpracováváme jenom tehdy, když za dítě jedná jeho zákonný zástupce.

Doporučujeme vám seznámit se s informacemi obsaženými v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů, který najdete níže, a s nastavením cookies. O výpis údajů, které o Vás vedeme, či o uplatnění dalších práv můžete snadno požádat i přes internetové bankovnictví v části nastavení a dále osobní údaje.